Thi công trường bắn BB9

Home » Dự án » Thi công trường bắn BB9

Thi công trường bắn BB9

Thi công trường bắn BB9

Trung đoàn 550 – QĐ4