Xây dựng doanh trại Trung đoàn 1 sư đoàn 9

Home » Dự án » Xây dựng doanh trại Trung đoàn 1 sư đoàn 9

Xây dựng doanh trại Trung đoàn 1 sư đoàn 9

Xây dựng doanh trại Trung đoàn 1 sư đoàn 9

Bộ tư lệnh quân đoàn 4