Nâng cấp sửa chữa Đường Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè

Home » Dự án » Nâng cấp sửa chữa Đường Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè

Nâng cấp sửa chữa Đường Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè

Nâng cấp sửa chữa Đường Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè

UBND Xã Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM

Công trình hạ tầng KT, cấp IV

Thi công mặt đường BTNN

Xây dựng HTTN dọc đường