THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG,
THỦY LỢI, DÂN DỤNG

QUẢN LÝ KHAI THÁC
BẾN THỦY

SẢN XUẤT CUNG CẤP
GẠCH XÂY DỰNG

QUẢN LÝ
CÁC CUỘC GỌI

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÓNG THẦN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÓNG THẦN được thành lập năm 1985 đến nay đã có thêm 2 công ty thành viên với nhiều lĩnh vực khác nhau như vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và công ty dịch vụ cuộc gọi...

DỰ ÁN

Những dự án tiêu biểu mà công ty chúng tôi đã tư vấn và thi công trong thời gian vừa qua...
Xem thêm dự án

các cột mốc quan trọng

Quá trình hình thành và phát triển của công ty chúng tôi với sự đóng góp của nguồn nhân lực ưu tú...
Năm 1985
Năm 1996
Năm 2001
Năm 2009
Năm 2019
Năm 1985

Năm 1985
Thành lập cơ sở san lấp mặt bằng
Trí Tài

Năm 1996

1996
Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân
Sóng Thần

Năm 2001

2001

Thành lập  Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng Sóng Thần

Năm 2009

2009
Thành lập DNTN TM DV SX Gạch Ngói Tiến Thành

Năm 2019

2019
Thành lập Công Ty TNHH Credit Care

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN TẤN TÀI

- 2005 - 2007 Học tại Trường Taylor College (Úc).
- 2012 - 2013 tham gia quản lý tại Sóng Thần
- 2013 - 2017 Đã tham gia quản lý nợ tại Ngân hàng Maritime
- 03/2017 - 11/2017 Quản lý tổng đài tại AsiaCollect
- 11/2017 - 06/2018 Đối tác quản lý thu nợ tại FE Credit
- 03/2019 Thành lập Công ty Credit Care để cung cấp dịch vụ cuộc gọi.

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

- 2005 - 2009 Học tại Đại học Newcastle (Singapore).
- 2009 - Hiện đang tham gia quản lý các nhà máy Titha và Sothaco

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HOA

- 1980 - 1982 Làm việc tại Ngân hàng Công thương (Ngân hàng Việt Nam) - Chi nhánh Thủ Đức
- 1983 - Hiện đang quản lý các hoạt động của Sothaco, Titha.

ĐỐI TÁC

Các đối tác của công ty chúng tôi