Nạo vét gia cố Suối Chợ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Home » Dự án » Nạo vét gia cố Suối Chợ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Nạo vét gia cố Suối Chợ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Nạo vét gia cố Suối Chợ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Ban Quản Lý Dự Án Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương

Thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 02: Nạo vét, gia cố Suối Chợ đoạn từ Km 1 + 550 đến Km 5 + 107, nạo vét và xây dựng cầu 4 suối nhánh, xây dựng cầu Suối Chợ 1, cầu Suối Chợ 2 (từ Km 2 + 900 đến Km 3 + 600).

Hạng mục khối lượng công việc có chiều dài là 700 (từ Km 2 + 900 đến Km 3 + 600)