Xây dựng lắp đặt thiết bị Đập tràn Từ Vân 1, Từ Vân 2, kênh thoát nước cho đập Từ Vân 1, 2 và vùng hạ du sau đập

Home » Dự án » Xây dựng lắp đặt thiết bị Đập tràn Từ Vân 1, Từ Vân 2, kênh thoát nước cho đập Từ Vân 1, 2 và vùng hạ du sau đập

Xây dựng lắp đặt thiết bị Đập tràn Từ Vân 1, Từ Vân 2, kênh thoát nước cho đập Từ Vân 1, 2 và vùng hạ du sau đập

Xây dựng lắp đặt thiết bị Đập tràn Từ Vân 1, Từ Vân 2, kênh thoát nước cho đập Từ Vân 1, 2 và vùng hạ du sau đập

Ban Quản Lý Dự Án Cấp thoát nước Môi Trường Bình Dương – Thủ Dầu Một – Bình Dương

Thoát nước cho đập Từ Vân 1, 2 và kênh thượng hạ lưu.

Xây dựng đập tràn xả lũ.

Xây dựng kênh bằng rọ đá, BTCT