Thi công Đê đập, Hệ thống Kênh tưới tiêu, Hệ thống điện Nông Trường Đồng Sen

Home » Dự án » Thi công Đê đập, Hệ thống Kênh tưới tiêu, Hệ thống điện Nông Trường Đồng Sen

Thi công Đê đập, Hệ thống Kênh tưới tiêu, Hệ thống điện Nông Trường Đồng Sen

Thi công Đê đập, Hệ thống Kênh tưới tiêu, Hệ thống điện Nông Trường Đồng Sen

Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh quân đoàn 4

  • Xây dựng đê, đập chứa nước
  • Xây dựng kênh tiêu dẫn nước tưới tiêu cho nông trường
  • Xây dựng hệ thống điện cho nông trường.